Rally Obedience – pasji šport za vse pasme

Rally Obedience – pasji šport za vse pasme

Rally obedience je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo vnaprej pripravi sodnik, opravljajo predpisane, med seboj povezane naloge. Vsi tekmovalci morajo opraviti iste vaje, njihova izvedba mora potekati v osnovi enako, tako da jih sodnik lahko med seboj primerja in oceni.

Glede na težavnost nalog je Rally Obedience razdeljen na štiri težavnostne razrede. Vsi tekmovalci morajo začeti v razredu RO-I in nato ob pogojih, ki jih določa Pravilnik, postopno prehajajo v višje razrede.

Rally Obedience  je namenjen vsem psom, rodovniškim in ne rodovniškim. Najnižja starost psa v razredu RO-I je 12 mesecev, v RO-II 14 mesecev, v RO-III 15 mesecev in v RO-IV 16 mesecev.

Med tekmovanjem/izpitom ni dovoljeno uporabljati hrane, igračk in dotikov, vodnik pa lahko psa nenehno spodbuja z besedami in s telesno govorico. Tudi svoja povelja, s katerimi zahteva od psa, naj opravi določeno nalogo, lahko vodnik izrazi na različne načine – z besedami, znaki in/ali svojo telesno govorico. Tudi če vodnik za povelje hkrati uporabi več različnih načinov, to šteje za eno (združeno) povelje. Strogo prepovedana je tudi vodnikova grobost do psa v kakršni koli obliki (zateg vrvice, cukanje psa, udarec psa, grozilna telesna govorica vodnika, vpitje na psa in ostale psihične in fizične grobosti) in se kaznuje z diskvalifikacijo.

Proga vsebuje (odvisno od ravni tekmovanja) 15 – 19 postaj (brez starta in cilja) z različnimi nalogami, ki jih morata opraviti pes in vodnik. V najnižjem, začetnem razredu se vaje s psom lahko izvajajo na vrvici ali brez (odločitev, da tekmovalec vaje izvaja na vrvici ne vpliva na oceno), v višjih razredih pa se vaje izvajajo brez vrvice.

Naloge izbere sodnik izmed 72 različnih nalog, ki so določene in opisane v pravilniku, njihovo vsebino pa ustrezno ponazarjajo dogovorjeni znaki.

Naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Vaje v gibanju vključujejo spremembe v smereh in načinu gibanja ter večje ali manjše kroge, osmice, slalome, gugalnice, mize in razne figure okoli stožcev. Vaje na mestu zahtevajo upoštevanje zahtev kot so sedi, prostor ali stoj v različnih zaporedjih, ostajanje na mestu, prilagajanje psa vodnikovemu položaju, vodenje na daljavo in podobno.

Tekmovalec/izpitnik ima na voljo 3 minute časa, v katerem mora opraviti vse vaje. Prekoračitev tega časa pomeni diskvalifikacijo.

Vir: URADNA STRAN KOMISIJE ZA RALLY-O

Call Now Button